Container m. blandet bygningsaffald - 5 tons
Container m. blandet bygningsaffald - 5 tons

Beskrivelse

12m3 container inkl. opstilling, tømning og en uges leje (7 dage).

Containeren må maksimalt være fyldt 80%, for at sikre at den kan afhentes. 
Affaldet må ikke indeholde; asbest, PCB, elektronik, maling, dagrenovation, olie- og kemikalieaffald (herunder træbehandlingspordukter), fugemasse samt jord.

Der betales et a conto beløb svarede til fem tons, og endelig afregning reguleres jf. vejebilag fra modtagestedet. Pris pr. ton: 995,00 kr. inkl. moms.

Der tages forbehold for at der er sørget for ledig plads til levering af containeren.
Hvis ikke det er muligt, faktureres der 1500,00 kr. inkl. moms for forgæves kørsel.

Mål på 12 m3 container:
Bredde:   2,2 meter
Længde: 5,2 meter
Højde:    1,5 meter