Kørsel og levering af materialer

 • Priserne er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet.

 • SCT Transport A/S leverer på hele Sjælland inkl. brofaste øer hertil.

 • Leveringstiden er vejledende og vælges ved betaling.

 • Materialer leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel.

 • Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler, begrænses til varens værdi inkl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende.

 • Der kan opstå situationer der er ude af vores hænder, som kan medføre forsinkelse af leveringen. Medfører dette en væsentlig forsinkelse, giver vi kunden besked herom.


  Det er et krav, at der er fast grund på leveringsadressen. Vores professionelle chauffører har stor erfaring i, hvor og hvordan varen bedst aflæsses, så vi undgår fx skader på varen, knækkede fliser og ødelagte indkørsler. Det betyder, at du kan opleve, at din vare ikke altid aflæsses lige der, hvor du gerne ville have det. Har du ikke fast grund, vil aflæsningen som regel ske ved nærmeste faste vej. Betingelser for levering er desuden at der ikke må være lagt skrøbelige fliser på kørestedet, da de risikere at revne, samt at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Vælger du at angive et ønsket leveringssted skal betingelser for kørsel med lastbil være opfyldt, ellers finder vores chauffør selv det mest egnede sted.
  Leveringsadressen skal være tilgængelig med almindelig lastbil, og vejen dertil skal være fremkommelig med almindelig lastbil.


  Vejen skal være mindst 3 meter bred og med en frihøjde på 4 meter. Indenfor dette frirum på 3x4 meter, må der ikke være grene eller lignende som kan beskadige lastbilen. Vær særlig opmærksom på dette hvis du bestiller fra haveforening, eller lignende sted med smalle tilkørselsveje. Det er dit ansvar, at tilkørsvejen kan bruges uden der sker skader på vej eller bil. Kontakt os hvis du er i tvivl.

  Produktet leveres henstillet uden opsyn, hvis du som køber ikke er at træffe på leveringstidspunktet, eller ikke er på leveringsadressen på leveringstidspunktet.
  Ved bestilling over 14 ton, skal følgende pladsforhold være opfyldt. Der skal på leveringsstedet være pladsforhold, der gør det muligt at manøvre for en lastbil med længde 17 meter, bredde 3 meter, højde 4 meter, drejebredde 8 meter og totalvægt 52 ton.