Kørsel og levering af materialer

 • Priserne er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet.
 • SCT Transport A/S leverer på hele Sjælland inkl. brofaste øer hertil.
 • Leveringstiden er vejledende og vælges ved betaling.
 • Materialer leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel.
 • Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler, begrænses til varens værdi inkl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende.
 • Der kan opstå situationer der er ude af vores hænder, som kan medføre forsinkelse af leveringen. Medfører dette en væsentlig forsinkelse, giver vi kunden besked herom.

  Det er et krav, at der er fast grund på leveringsadressen. Vores professionelle chauffører har stor erfaring i, hvor og hvordan varen bedst aflæsses, så vi undgår fx skader på varen, knækkede fliser og ødelagte indkørsler. Det betyder, at du kan opleve, at din vare ikke altid aflæsses lige der, hvor du gerne ville have det. Har du ikke fast grund, vil aflæsningen som regel ske ved nærmeste faste vej. Betingelser for levering er desuden at der ikke må være lagt skrøbelige fliser på kørestedet, da de risikere at revne, samt at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Vælger du at angive et ønsket leveringssted skal betingelser for kørsel med lastbil være opfyldt, ellers finder vores chauffør selv det mest egnede sted. Leveringsadressen skal være tilgængelig med almindelig lastbil, og vejen dertil skal være fremkommelig med almindelig lastbil.


  Vejen skal være mindst 3 meter bred og med en frihøjde på 4 meter. Indenfor dette frirum på 3x4 meter, må der ikke være grene eller lignende som kan beskadige lastbilen. Vær særlig opmærksom på dette hvis du bestiller fra haveforening, eller lignende sted med smalle tilkørselsveje. Det er dit ansvar, at tilkørsvejen kan bruges uden der sker skader på vej eller bil. Kontakt os hvis du er i tvivl.

  Produktet leveres henstillet uden opsyn, hvis du som køber, ikke er at træffe på leveringstidspunktet, eller ikke er på leveringsadressen på leveringstidspunktet. Ved bestilling over 14 ton, skal følgende pladsforhold være opfyldt. Der skal på leveringsstedet være pladsforhold, der gør det muligt at manøvre for en lastbil med længde 17 meter, bredde 3 meter, højde 4 meter, drejebredde 8 meter og totalvægt 52 ton.

Reklamationer

 • Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangel fri og i øvrigt overholder de stillede krav.
 • Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger må køber ikke disponere over reklamerede parti eller dele heraf.

Generelt

 • Det er en forudsætning for kørsel i henhold til afgivet tilbud, og uanset aftalt starttidspunkt for opgaven, at SCT Transport A/S kan få kreditgodkendt kunden. I modsat fald er SCT Transport A/S berettiget til at undlade, at gennemfører kørslen i henhold til afgivet tilbud, og kunden kan ikke gøre krav gældende i den forbindelse.
 • Der tages forbehold for udsolgte varer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med levering fra anden leverandør afholdes af kunden.
 • Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens salgs- og leveringsbetingelser.
 • Vognene medbringer en standardpakke med arbejdstøj og sikkerhedsudstyr som SCT har udleveret. Er der specielle krav til arbejdstøj skal disse oplyses inden indgåelse af aftalen. Ekstra krav der ikke er oplyst ved aftalens indgåelse honoreres af kunden.
 • Kørslen vil finde sted med kærre- og sættevogne, hvor andet ikke er angivet.
 • Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser.

Betalingsbetingelser

 • Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det udfakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (Netto kontant).
 • Reklamationer skal fremstilles skriftligt senest 14 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer senere godkendes ikke.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.

Ansvarsforhold

 • Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
  Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).