Hos SCT Transport er det vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at handle på webshop.sct.dk.
I det følgende kan du læse vores persondatapolitik og vores klare rammer for at behandle dine personoplysninger. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside.

Den dataansvarlige og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige på webshop.sct.dk er:

SCT Transport A/S

CVR-nr. 27045081

Stæremosen 21-23

3250 Gilleleje

kundeservice@sct.dk

Telefon: 48 38 38 38

Oplysninger som vi indsamler

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Såfremt du ønsker at handle med os, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre købet og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig. Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du:

 • Køber en vare på vores hjemmeside webshop.sct.dk
 • Sender os en besked, giver feedback eller har anden dialog med vores Kundeservice eller rådgivere

Personoplysninger indsamles og anvendes til således følgende formål:
 • Gennemførelse af ordre i vores webshop
 • Administration af brugerkonto / profil
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder tildeling af værdikoder
 • Oversigt over købshistorik
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag

Når du handler på webshop.sct.dk

I forbindelse med dit køb på webshop.sct.dk indsamler vi persondata, som er nødvendige for os for at kunne gennemføre dit køb. Det er e-mail, navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og evt. kommentarer til din ordre. Vi anvender alene dine oplysninger til oprettelse og ekspedition af din ordre og til at hjælpe dig med dine henvendelser. Retsgrundlaget er opfyldelsen kontrakten, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Din betaling sker på en sikker forbindelse, der sikrer at dine betalingsoplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende. SCT Transport kender kun betalings-id'et, det er betalingsløser (Bambora) der kender dine kort informationer. 

Modtagere af personoplysninger:

Tredjeparter:

Vi sælger, distribuerer og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre lovgivningen kræver det. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Databehandlere:

Vi overlader dine personoplysninger til SCT Transports samarbejdspartnere, som leverer ydelser på vores vegne, fx leverandører i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser, it-leverandører , samt markedsføringsplatforme som Facebook, Google, Criteo, Adform. Disse samarbejdspartnere behandler personoplysningerne på Vores vegne og i overensstemmelse med Voers instruks.

Overførsel til tredjelande:

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger:

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor, herunder under hensynstagne forpligtelser i fx årsregnskabs-, bogførings- og forældelsesloven.

 

Rettigheder til sletning:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.