Container

8.925,00 DKK
12m3 container inkl. opstilling, tømning og en uges leje (7 dage). Containeren må...
12m3 container inkl. opstilling, tømning og en uges leje (7 dage). Containeren må maksimalt være fyldt 80%, for at sikre at den kan afhentes. Affaldet må ikke indeholde; asbest, PCB, elektronik, maling, dagrenovation, olie- og kemikalieaffald (herunder træbehandlingspordukter), fugemasse samt jord.Der betales et a conto beløb svarede til fem tons, og endelig afregning reguleres jf. vejebilag fra modtagestedet. Pris pr. ton: 995,00 kr. inkl. moms. Der tages forbehold for at der er sørget for ledig plads til levering af containeren. Hvis ikke det er muligt, faktureres der 1500,00 kr. inkl. moms for forgæves kørsel. Mål på 12 m3 container:Bredde:   2,2 meterLængde:...
5.975,00 DKK
12m3 container inkl. opstilling, tømning og en uges leje (7 dage). Containeren må...
12m3 container inkl. opstilling, tømning og en uges leje (7 dage). Containeren må maksimalt være fyldt 80%, for at sikre at den kan afhentes. Jorden må ikke indeholde affald. Analyse: Ved bortskaffelse af jorden, vil der på modtagestedet blive foretaget en analyse af jorden. Skulle det vise sig at jorden er forurenet, takseres den endelig pris herefter.Tillæg for klasse 2/3 jord: 95,00 kr. pr. ton.Tillæg for klasse 4 jord: I henhold til analyses.Der betales et a conto beløb svarede til 12 tons, og endelig afregning reguleres jf. vejebilag fra modtagestedet. Pris pr. ton: 275,00 kr. inkl. moms (grundtakst). Der tages forbehold for at...

1 – 2 produkter af 2